Zespół Przychodni Weterynaryjnej Arka

Zespół Przychodni Weterynaryjnej Arka tworzą specjaliści, którzy stale pogłębiają swoją wiedzę, uczestnicząc w studiach specjalizacyjnych oraz biorąc udział w konferencjach naukowych. Są to jednocześnie osoby, które mają podejście do zwierząt oparte na wrażliwości i szacunku.

Lek. wet. Jacek Zarzecki

Specjalizacja w zakresie chorób psów i kotów

Specjalizacja w zakresie rozrodu zwierząt

Specjalizacja z zakresie radiologii


Lek. wet. Martyna Stępniewicz

Lek. wet. Miłosz Zarzecki

Tech. wet. Katarzyna Widera

Pani weterynarz